Ons huis, ons thuis start 1 oktober 2019

‘Ons huis, ons thuis’ wil mensen bewust maken van de mogelijkheden om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen. Want als u ouder wordt is het goed om na te denken over het aanpassen van uw woning. Zodat u veilig, comfortabel en energiezuinig thuis kunt blijven wonen. Of, wanneer dit niet mogelijk is, tijdig kunt verhuizen naar een meer passende woning.

Samenwerking organisaties in de gemeente

De gemeente Geertruidenberg, woningcorporatie Thuisvester, ledenvereniging Thebe Extra, Stichting Welzijn & Ondersteuning Geertruidenberg (SWOG), Trema Welzijn, Stichting voor kruiswerk in de gemeente Geertruidenberg en Zlimthuis hebben de handen ineen geslagen om u op weg te helpen. Met deze samenwerking kunnen we alle informatie geven die u nodig heeft om de keuzes te maken die passen bij uw woonwensen.

U bent aan zet

De overheid verwacht van mensen dat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Het aantal beschikbare plekken in woonzorgcentra is in de laatste decennia sterk afgebouwd. Alleen met een zware zorgindicatie kunt u daar nog terecht. Het is ook de wens van veel ouderen om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. In de eigen buurt met vrienden, familie en ondersteuning in de nabije omgeving. Er zijn veel mogelijkheden om ook als u ouder bent veilig en comfortabel in uw eigen huis te blijven wonen. Zo blijft ons huis ons thuis!

Informatiepunt ‘Ons huis, ons thuis’

Wilt uw weten wat de mogelijkheden zijn om uw huis klaar te maken voor de toekomst? Of heeft u een vraag over veilig, comfortabel of energiezuinig wonen? De medewerkers van Informatiepunt ‘Ons huis, ons thuis’ helpen u graag met informatie en advies. Afhankelijk van uw vraag en behoefte kunnen de medewerkers voor u een afspraak maken voor een gratis oriënterend woonadviesgesprek met een wooncoach. Of u doorverwijzen naar een expert op het thema veiligheid, comfort of energiezuinigheid.

Neem contact op met Informatiepunt ‘Ons huis, ons thuis’

U kunt Informatiepunt ‘Ons huis, ons thuis’ vanaf 1 oktober 2019 bereiken op telefoonnummer 0162 520706 en via emailadres onshuisonsthuis@swog.nl. U kunt ook langskomen aan de Venestraat 18 in Geertruidenberg. Het informatiepunt is geopend op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur. Meer informatie vindt u ook op www.geertruidenberg.nl/onshuisonsthuis

Brainstorm informatiemiddag

Informatie middag “Actief zijn en blijven met geheugenproblemen”

Op 10 oktober a.s. organiseert de werkgroep Brainstorm een informatiemiddag over actief blijven met dementie en/of niet aangeboren hersenletsel. Brainstorm heeft als doel een ontmoetingsplaats te vormen voor patiënten en hun naasten. Voorop staat een goede sfeer voor mensen die worstelen met hersenproblemen. Eens per kwartaal wordt er een bijeenkomst georganiseerd. Het thema van 10 oktober is “actief zijn en mee (blijven) doen, ondanks geheugenproblemen zoals dementie”. Bij geheugenproblemen of zorg voor iemand met geheugenproblemen komt u voor problemen en zorgen te staan. De aandacht is vaak meer gericht op wat er niet meer kan dan op de mogelijkheden. Dat maakt dat er vaak standaardoplossingen worden gezocht. Vaak is er bij beginnende en matige dementie echter veel meer mogelijk! Heeft u bijvoorbeeld al eens gehoord van walking football of het bestaan van een zangkoor speciaal voor mensen met geheugenproblemen? Kent u de activiteiten van de buurtsportcoaches in Geertruidenberg? En wist u dat er vrijwilligers zijn die samen activiteiten met u kunnen ondernemen of vervoer bieden via het project Automaatje? Samen met Ariëtte van de Steeg van Stichting Welzijn & Ondersteuning Geertruidenberg en Buurtsportcoach Hennie Kuijk gaan we in gesprek over hoe actief te blijven met geheugenproblemen, sociaal dingen te ondernemen en mentaal en fysiek in beweging te blijven. Praktische informatie De bijeenkomst vindt plaats op 10 oktober van 14:00 uur tot 15:30 uur in Cultureel Centrum De Schattelijn. Casemanager dementie Daan van Delden en consulent mantelzorg Leonie Willemse heten u hier van harte welkom! Het programma start op 14:15 uur en duurt tot maximaal 15:00 uur. Daarna is er gelegenheid om verder te praten met een kop koffie of thee. U hoeft zich niet aan te melden voor de bijeenkomst. De Brainstorm werkgroep bestaat uit medewerkers van De Riethorst Stromenland, Thebe en Surplus.

Wilt u meer weten?  Mail naar mantelzorg.geertruidenberg@surplus of bel naar 0162-748600.

Mail naar mantelzorg.geertruidenberg@surplus of bel naar 0162-748600.

SWOG FIETSTOCHTEN WEER AFGELOPEN EN BEDANKJE VAN DE FAMILIE FENS.

Veel ouderen vinden fietsen een aangename ontspanning en hoewel de laatste jaren de animo talmende was, heeft het aantal deelnemers/sters zich dit jaar duidelijk hersteld. Het gezellig samenzijn is belangrijker dan het fietsen, hier zien veel ouderen elke veertien dagen naar uit. Bij mooi weer steeds een groep van circa 30 personen en bij minder weer altijd ruim 15 mensen. De tochten worden op het seizoen afgestemd, in het voorjaar de bossen, in de zomer het water en in het najaar de heidevelden. De gemiddelde afstand ligt tussen 40 en 50 km en elke tocht heeft 3 stopplaatsen, waar we de inwendige mens kunnen versterken en onze dorst kunnen lessen. Onder het genot van een lekker bakkie koffie op een zonnig terras en leuke mensen is het goed vertoeven. Na het bizarre warme weer vorig jaar, hebben we ook dit jaar weer een voortreffelijk fietsjaar gehad, geen valpartijen en zonder pech onderweg. De laatste tocht via Fort Altena naar Woudrichem was prachtig. Bij woonzorgcentrum De Mauritsstaete hebben we weer van elkaar afscheid genomen. Verder vermeldenswaardig feit, het 60-jarig huwelijksfeest van onze oudste deelnemer en in het verleden ook zijn vrouw en tevens kopman bij de club Jan Fens, die bij deze alle deelnemers-sters van de fietsclub wil bedanken voor het prachtige bloemstuk. Hopelijk zien we elkaar in mei 2020 weer terug.

Namens de fietsclub SWOG, Hans van Dortmont en Jos Meijvis.

FIETSTOCHT

Het was redelijk weer de afgelopen keer, bewolkt met een rustig windje. We zijn vertrokken met 33 personen richting Loonse en Drunense duinen. Ondanks een beginnende bruine paarse heide hebben we gezien dat de natuur nog schreeuwt om water. Het was een gezellige fietstocht.
 
Op dinsdag 17 september 2019 staat alweer de laatste fietstocht van dit jaar gepland van de SWOG.
Start: Rotonde De Keizer aan de Maasdijk te Raamsdonksveer, vertrek 10.00 uur.
Deze laatste tocht gaat allereerst richting Werkendam, naar Fort Altena. Na het koffiedrinken rijden dan verder naar Tuincentrum Kolbach in Woudrichem waar de lunchpauze wordt gehouden. Deze keer nemen ook onze eigen boterhammen mee. Dan gaat de karavaan terug naar Geertruidenberg en nemen we bij de Mauritsstaete onze laatste afscheidsborrel.
 
Kosten en risico’s zijn zoals gebruikelijk voor rekening van de deelnemers. De SWOG wenst u een fijne dag toe. Wanneer slecht weer wordt voorspeld kunt u om informatie bellen met Jos Meijvis die tevens contactpersoon is voor deze rit. Telefoonnummer 0162-512603.

Zelfstandig blijven wonen?

De wens van veel mensen is om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Door met u in gesprek te gaan, hopen we daar achter te komen.

Op basis van de thema’s ‘Ik, Huis en Wijk’ gaan we tijdens de avond in gesprek over wat er nodig is om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. Is uw huis hiervoor geschikt? Ook als u ouder wordt, minder mobiel bent of ondersteuning nodig heeft? Hoe ervaart u de wijk Raamsdonksveer-Noord? Wat gaat goed en waar kan het beter? En hoe kunt u zelf bijdragen aan verbeteringen? Want kleine verbeteringen kunnen soms al veel invloed hebben op uw woonplezier. Wij zijn benieuwd naar uw ideeën, wensen en ervaringen!

Schrijf woensdagavond 18 september van 19.00 tot 21.30 uur in uw agenda. De locatie is Buurthuis De Schelf, Burgemeester Krijgsmangeerde 46 in Raamsdonksveer. Om praktische redenen is het fijn als u zich voor 9 september aanmeldt via langerthuis@geertruidenberg.nl. Graag tot ziens op 18 september!

FIETSTOCHTEN

Afgelopen keer hebben we het wederom geweldig getroffen met het weer en hebben we overal buiten op het terras gezeten. Maar liefst 37 deelnemers hebben genoten van deze dag.

 Op dinsdag 3 september 2019 staat er weer een nieuwe fietstocht gepland van de SWOG. Start: Plein Kruisgebouw te Raamsdonk, vertrek 10.00 uur.

Deze fietstocht gaat naar de heidevelden van de Loonse en Drunense duinen, die in deze tijd, in prachtige bloei staan, dit in tegenstelling met vorig jaar door de geweldige droogte. Vanuit Raamsdonk vertrekken we richting Kaatsheuvel. Bij manage Pullens drinken we koffie en rijden dan verder naar de Rustende Jager in Udenhout, waar de lunchpauze wordt gehouden. De karavaan trekt hierna verder naar Klein Dongen voor de laatste rustpauze bij Cafe Den Dreef. Dan via De Halve Zolenpad huiswaarts.

Kosten en risico’s zijn zoals gebruikelijk voor rekening van de deelnemers. De SWOG wenst u een fijne dag toe. Wanneer slecht weer wordt voorspeld kunt u om informatie bellen met Hans van Dortmont die tevens contactpersoon is voor deze rit. Telefoonnummer 06-53768782.

 

Vacature Teamcoördinator

De SWOG voert voor de gemeente Geertruidenberg het ouderenbeleid uit in de kernen Raamsdonk, Raamsdonksveer en Geertruidenberg. Eén van de doelstellingen is het bevorderen dat (kwetsbare) ouderen zo lang en zelfstandig mogelijk in de eigen woon- en leefomgeving kunnen blijven wonen. Bij de SWOG zijn ca. 110 vrijwilligers en 1,5 fte. medewerkers werkzaam. De SWOG heeft een nauw samenwerkingsverband met de overige welzijnsorganisaties in de gemeente. Op bestuurlijk en toezichthoudend niveau is er sprake van een personele unie met Stichting Zorgorganisatie Het Hoge Veer.

Functie Teamcoördinator SWOG:

  • aansturen en coachen als operationeel leidinggevende van medewerkers en vrijwilligers;
  • functioneert direct onder de directeur/bestuurder;
  • verder ontwikkelen van de organisatie;
  • verder ontwikkelen van toekomstbestendig beleid;
  • samenwerken en zelfstandig kunnen werken;
  • verbindend; creatief; ondernemend; communicatief;
  • behalen van kwalitatieve, kwantitatieve en financiële doelstellingen;
  • representatie van de organisatie;
  • samenwerken en contacten onderhouden met stakeholders;
  • jaarbeleidsplan en verantwoordingsdocumenten opstellen;
  • HBO werk- en denkniveau;
  • opleiding HBO-management zorg en welzijn niveau 4 (of soortgelijke diploma’s);
  • ervaring en/of kennis welzijnssector ouderen, management en leidinggeven.

Wij bieden:

  • een uitdagende en dynamische functie en werkomgeving;
  • een contract (in eerste instantie voor bepaalde tijd) van 20 of 24 uur per week;
  • goede arbeidsvoorwaarden conform de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening;
  • salaris indeling binnen schaal 8 CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening.

De sollicitatiegesprekken worden gehouden op 19 september a.s. Een competentietest kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Voor informatie over de SWOG kunt u de website raadplegen (www.swog.nl). Voor inhoudelijke vragen rond de functie kunt u contact opnemen met Ariëtte van de Steeg (0162-520706 / a.vandesteeg@swog.nl).

Sollicitatiebrieven inclusief CV dienen vóór 9 september.a.s. op ons kantoor te zijn aangekomen. U kunt uw sollicitatie richten aan: Trees van Ham (medewerkster HR), Hoge Veer 1, 4941 KH Raamsdonksveer of t.vanham@hogeveer.nl

FIETSTOCHTEN

Ook deze keer weer prachtig fietsweer met een lekker windje ter afkoeling. Met 36 personen zijn we gaan koffiedrinken bij het tennispark in Dongen. Via de Duiventoren binnendoor naar Golfpark Brabant in de Rijen voor de lunchpauze. De laatste stop bij Woods ofwel “Het Brabants Bontje” en toen huiswaarts.

Op dinsdag 20 augustus 2019 staat er weer een nieuwe fietstocht gepland van de SWOG.
Start: Plein Kruisgebouw te Raamsdonk, vertrek 10.00 uur.
Deze fietstocht gaat door prachtige polders van de Langstraat en de mooie bossen van de Drunense duinen. Vanuit Raamsdonk vertrekken we via de Halve Zolenpad richting Waalwijk. We gaan er even af om koffie te drinken en rijden dan over het nieuwe gedeelte van de Zolenpad verder richting Nieuwkuijkse Molen, waar de lunchpauze wordt gehouden.
Daarna vervolgen wij onze weg langs de rand van de Drunense Duinen, met een laatste stop bij mini camping De Bonte Kraai en dan weer richting huiswaarts.

Kosten en risico’s zijn zoals gebruikelijk voor rekening van de deelnemers. De SWOG wenst u een fijne dag toe. Wanneer slecht weer wordt voorspeld kunt u om informatie bellen met Jos Meijvis, die tevens contactpersoon is voor deze rit, telefoonnummer 0162-512603.

Vrijwilligersvacature

Fietstocht

De weersverwachtingen waren verre van ideaal om te gaan fietsen en heeft veel mensen weerhouden. Met een kleine groep van 13 personen zijn we toch vertrokken via Waspik naar Waalwijk. Door werkzaamheden moesten we de route verleggen en via het Capelse veer en het Drongelse veer naar café ’t Baarsje voor een bakkie koffie. Met een lekker windje over de dijk langs de Bergsche Maas, met een prachtig uitzicht, richting Heesbeen naar een nieuwe stopplaats, Recreatie- + Kampeerboerderij Waleuk. In de loods van de boerderij hebben we onze boterhammen opgegeten. Verder naar Waalwijk, Sprang Capelle en Waspik met een laatste rustplaats Den Bolder, en daarna weer huiswaarts.

Op dinsdag 9 juli 2019 staat er weer een nieuwe fietstocht gepland van de SWOG.

Start: Gereformeerde Kerk Maasdijk te Raamsdonksveer, vertrek 10.00 uur

Deze keer gaan we naar het land van Heusden en Altena. Vanuit Raamsdonksveer vertrekken we richting Dussen. Na de koffiepauze gaat de stoet richting Genderen. In het Hart van Genderen kunnen we onze boterhammetjes eten en fietsen daarna richting Dussen. Daar zullen we een korte pauze houden en via de Keizersveerse brug huiswaarts.

Het deelnemen aan de fietstocht is gratis. Kosten en risico’s zijn zoals gebruikelijk voor rekening van de deelnemers. De SWOG wenst u een fijne dag toe. Wanneer slecht weer wordt voorspeld kunt u om informatie bellen met de heer Jos Meijvis, die tevens contactpersoon is voor deze rit, telefoonnummer 0162-512603.