Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) Mantelzorgers

Aanvraag Huishoudelijke hulp toelage 2017 (HHT)

Gemeente Geertruidenberg

 

Wat is de huishoudelijke hulp toelage?

De regeling Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) is een landelijke regeling. Het Rijk bezuinigt op huishoudelijke hulp, daarom is deze regeling tijdelijk van kracht. Met de HHT kan de gemeente tijdelijk extra huishoudelijke hulp beschikbaar stellen aan inwoners. Het gaat dan om inwoners die tot een bepaalde doelgroep horen en aan bepaalde voorwaarden voldoen. De regeling helpt om enigszins de werkgelegenheid binnen de huishoudelijke hulp te behouden.

Met dit formulier bepalen wij of u tot doelgroep behoort die in aanmerking komt voor de tijdelijke HHT-regeling U kunt met dit formulier (nog) geen rechten ontlenen voor de inzet van uren uit de HHT.

Wie kunnen de huishoudelijke hulp toelage aanvragen?

U kunt een aanvraag doen voor (extra) uren huishoudelijk hulp als u in de gemeente Geertruidenberg woont. En als u tot de volgende doelgroep hoort:

 • U bent mantelzorger van een persoon met beperkingen.
 • U verleent mantelzorg aan een hulpbehoevend iemand uit uw directe omgeving. De zorg komt voort uit een sociale relatie.
 • U verleent mantelzorg die u niet in het kader van een hulpverlenend beroep of persoonsgebonden budget (PGB) geeft.
 • U verleent zorg aan thuiswonende zorgvragers.
 • U voert uw mantelzorgtaken in gemiddeld meer dan 8 uur per week uit.
 • Het mantelzorgen is een vaste taak en komt wekelijks terug

Of:

 • Er is tijdelijk urenuitbreiding nodig boven de reguliere uren hulp bij het huishouden vanuit de Wmo i.v.m. een complexe of schrijnende situatie

 

U kunt via de HHT (extra) uren huishoudelijke hulp ontvangen. Zo heeft u minder zorg aan uw eigen huishouden waardoor de mantelzorg minder belastend voor u is.

Hoeveel uren kunt u aanvragen?

U kunt maximaal 4 uren per week per persoon/huishouden aanvragen.

Aan wie moet u de aanvraag richten?

U kunt uw aanvraag richten aan de afdeling Wmo of het Sociaal Wijkteam van de gemeente Geertruidenberg. Op basis van uw aanvraag beslissen wij of u in aanmerking komt voor deze toelage. Het kan zijn dat wij u uitnodigen voor persoonlijk gesprek. Zodat wij inzage krijgen in uw persoonlijke situatie.

Wat zijn de kosten voor de huishoudelijke hulp voor u?

U betaalt als mantelzorger een eigen bijdrage voor deze huishoudelijke hulp van € 5, – per uur. betaalt deze bijdrage aan de zorgaanbieder. De aanbieder zal u hiervoor een rekening sturen. De uren worden pas ingezet als uw betaling bij de aanbieder is binnengekomen. De gemeente betaalt de resterende kosten van €17,50 per uur.

Heeft u een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm? Dan hoeft u geen eigen bijdrage van € 5,- per uur te betalen.

 Wat moet u doen als u in aanmerking komt voor deze regeling?

Na goedkeuring van uw aanvraag kunt u contact opnemen met 1 van de gecontracteerde aanbieders van huishoudelijke hulp van de gemeente. Met hen kunt u een afspraak maken over de inzet van de goedgekeurde uren huishoudelijke hulp.

De aanbieders zijn: Zorgorganisatie Het Hoge Veer, Actief Zorg, T zorg, Thuiszorg Mathilda, Vitaal Thuiszorg, Axxicom, het Zorgteam Oosterhout, de Wijngaerd, Alfa & Zorg BV, Poetszorg, JMS Zorggroep, Stichting DSO, Laverna Dagbesteding, Hulptehuur.nl, Alea Care, Correct Groep.

 

Aanvraagformulier Huishoudelijke hulp toelage

 Gegevens aanvrager :

 

 • Naam : ______________________________
 • Geboortedatum : ______________________________  
 • Adres : ______________________________
 • Woonplaats : ______________________________
 • Burgerservice nummer   : ______________________________
 • Telefoonnummer : ______________________________

 

 Ik verklaar door het ondertekenen van deze aanvraag, dat ik behoor tot de volgende doelgroep (alle 6 punten moeten van toepassing zijn):

 • Ik ben mantelzorger van een persoon met beperkingen.
 • Ik verleen mantelzorg aan een hulpbehoevend iemand uit mijn directe omgeving. De zorg komt voort uit een sociale relatie én het overtreft de gebruikelijke zorg.
 • Ik verleen mantelzorg die ik niet in het kader van een hulpverlenend beroep of persoonsgebonden budget (PGB) geef.
 • Ik verleen zorg aan thuiswonende zorgvragers.
 • Ik voer mijn mantelzorgtaken in gemiddeld meer dan 8 uur per week uit.
 • Het mantelzorgen is een vaste taak en komt wekelijks terug.

Of:

 • Er is tijdelijk urenuitbreiding nodig boven de reguliere uren hulp bij het huishouden vanuit de Wmo i.v.m. een complexe of schrijnende situatie

 

Ik vraag voor ………. uur per week huishoudelijke hulp aan op grond van de HHT (max 4 uur per week).

 

Handtekening aanvrager

 

  

 U kunt het ingevulde en ondertekende formulier terugsturen naar:

Gemeente Geertruidenberg

t.a.v. de afdeling Wmo/ HHT toeslag mantelzorg

Antwoordnummer 10.001

4940 GA Raamsdonksveer

 

Een postzegel is niet nodig

 

Akkoord gemeente doelgroep Wmo

 

 

 

 

Stempel gemeente :

 

 

Of kijk op de site van de Gemeente Geertruidenberg:

http://www.geertruidenberg.nl/inwoners/onderwerpen-a-z_42663/product/huishoudelijke-hulp-toelage-hht-mantelzorgers_841.html